FPC排线1.0间距4p-80pin FFC软排线 厂家 AWM 20624 80C 60V VW-1

  • 批发价格: 0.12

    批发量:>1

产品详情

详情_01.jpg
详情_02.jpg
详情_03.jpg
详情_04.jpg
详情_05.jpg
详情_06.jpg
详情_07.jpg
详情_08.jpg

FPC排线1.0间距4p-80pin FFC软排线 厂家 AWM 20624 80C 60V VW-1,批发价,价格:0.12,厂家直销,FPC排线1.0间距4p-80pin FFC软排线 厂家 AWM 20624 80C 60V VW-1,免费拿样。