AECJ厂家直供 20mm*40mm方形胶壳纸盆喇叭 32欧1瓦音响全频扬声器

  • 批发价格: 1.8

    批发量:>1

产品详情

 未标题-1.jpg

 

全频喇叭_01

全频喇叭_02

店铺图片改全频喇叭_04

全频喇叭_05

全频喇叭_06

全频喇叭_07

全频喇叭_08

全频喇叭_09

全频喇叭_10
公司证书

全频喇叭_12

全频喇叭_13

全频喇叭_14

包装全频喇叭_16

全频喇叭_17

全频喇叭_18
8539232229_839217282.jpg

AECJ厂家直供 20mm*40mm方形胶壳纸盆喇叭 32欧1瓦音响全频扬声器,批发价,价格:1.8,厂家直销,AECJ厂家直供 20mm*40mm方形胶壳纸盆喇叭 32欧1瓦音响全频扬声器,免费拿样。